Kurumsal Ağ Alt Yapısı

Günümüzde elektrik ya da su şebekeleri de dahil olmak üzere, ağ kullanımı, kurumların başarısını etkileyen en önemli parametrelerden biri konumunda. Şebeke altyapıları, tüm sektörler açısından en önemli varlıklardan biri konumuna gelen bilginin üretilmesinden kullanımına, korunması ve iletilmesinden saklanmasına ve yeniden kullanımına kadar her aşamada aktif rol üstleniyor. Bu derece yaşamsal bir öneme sahip olan şebeke altyapılarının kurulmasında ise ihtiyaca uygunluk, gelecek ihtiyaçların öngörülmesi ve optimizasyon konularında kuşkusuz çok ciddi bilgi birikimi ve tecrübe ön plana çıkıyor.

Bilgi akışının inanılmaz hız ve önem kazandığı günümüzde, kurumsal bilgilere daha hızlı, kolay ve güvenli erişimin yolu, doğru yapılandırılmış yerel ve geniş alan şebekelerinden geçiyor. Bu konunun taşıdığı hayati önemin farkında olarak, müşterilerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek, genişletilebilir, yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek yerel ve geniş alan ağlarının projelendirilmesi, hayata geçirilmesi, devreye alınması ve bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik uçtan uca çözümler üretiyoruz.

Müşterilerimize danışmanlık, network ve güvenlik çözümleri, sektörel ve iş çözümleri, sistem entegrasyonu, dış kaynak kullanımı, servis ve bakım hizmetleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Kurumlara büyük ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlayan çözümlerimiz, iş süreçlerinin de verimli işlemesine büyük katkı sağlıyor. Çevre dostu çözümlerimizle, uzun yıllardan bu yana bilişim sektöründe kaliteli hizmet anlayışımızla öne çıkıyoruz.

Network çözümlerimiz, kritik teknik servis hizmetlerinden, entegre yönetim ve işletim hizmetlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Müşterilerimizin ana işlerine odaklanmalarına olanak sağlayacak şekilde, onların tüm bilgi teknolojileri altyapı ve faaliyetlerinin desteğini ve işletimini gerçekleştiriyoruz. Teknolojik altyapı ve iş uygulamaları ile bunların kullanıldığı iş süreçlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü hizmeti bünyemizde barındırıyoruz. Bu alanda, uçtan uca çözümler sunarken, koşulsuz müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz.

AKIN olarak, müşteri talebinin alınması, analiz edilmesi, talebe yönelik çözümün oluşturulması, çözümün müşteriye sunulması ve çözüm sonrası hizmet aşamalarındaki iş yapış biçimleri ile ilgili olarak tüm süreçlerimiz “Kalite Yönetim Sistemi” adı altında dokümante edilerek güvence altına alınmıştır.