VISUAL MİRONİST AKARYAKIT PROGRAMI

Günlük kasa ve vardiya hesapları, kredi kartlari takibi ve geri dönüş ikaz mekanizmasi, litre bazinda veresiye takibi, geliştirilmiş yetki ve kontrol mekanizmaları ve daha birçok özelliği olan Visual MIRONIST Akaryakit Istasyonu Entegre Paket programıdır.

VISUAL MİRONİST AKARYAKIT PROGRAMI VARDİYA HESABI

İstasyon bünyesinde yapılan satışların vardiya hesabı mantığı ile çalıştığı bölümdür vardiya içerisindeki tüm hareketler bu bölümden girilerek vardiya hesabı alınır. Vardiya da kabul edilen tüm finansal değerler otomatik olarak ilgili bölümlere işler. Örn:Satılan miktarlar stoktan düşer, nakit para kasa hesabına işler veresiye satışlar cari hesaplara personel açıkları ilgili personel hesaplarına gelir ve gider kayıtları ise ilgili gelir ve gider hesaplarına, Kredi kartı Pos satışları Kredi kartın hesaplarına otomatik olarak işlemektedir. Ayrıca takip eden sayaç numaraları bir sonraki vardiyaya otomatik olarak aktarılacaktır. Otomasyon olan işletmelerde sayaç satışları ve veresiye taglı satışlar otomatik olarak pompadan okunabilmektedir. Vardiya bazında en ince detayda rapor alabilmek anlık veya geçmişe yönelik mümkündür.

STOK

Akaryakıt ve Emtia Stokları bu bölümden takip edilmektedir. Girilen tüm stok faturaları sonrasında vardiya ve mal satımı ile yapılan satışlar otomatik olarak stoktan düşmektedir tank durumlarını grafik anlamda da görmek mümkündür. Ayrıca stok anlamında dönemsel alış satış işlemleri brüt karlılık gibi raporlar yine stok bölümü içerisinde mevcuttur.

CARİ

Tüm cari hesapların takibi için kullanılan bölümdür. Kasa ve Vardiya dan otomatik olarak gelen işlemlerin bütünüyle raporlanabildiği ayrıca litre bazında USD ve EURO hesapları da olmak üzere kasa ile entegre çalışabilir. Cari raporlardan bazıları şunlardır. Plaka bazında fiş dökümü, Fiyat Bazında fiş dökümü, ürün bazında fiş dökümü, Hareket Dökümleri, Risk Limitine göre Vadeli borçlu alacaklı raporları özel koda göre raporlama Litre Bazında cariler raporu gibi raporları içerir tüm cari çalışmaların fatura işlemleri bu bölümden yapılmaktadır.

OFİS TAKİP

Günlük tüm kasa işlemlerinin yapıldığı bölümdür anlık ve geçmişe yönelik ve cari gider gelir personel anlamındaki tüm ödeme ve tahsilatları detaylı bir biçimde raporlama özelliğine sahiptir.

BANKA

Tüm Banka işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Banka hareket dökümü raporu alınabilmektedir.

KREDİ KARTI

Tüm Pos işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Pos geri ödemeleri, tahsilat miktarları gibi detay raporları içerir.

PERSONEL

Personel işlemlerinin yapıldığı maaş işlemleri açık fazla takibini kendi içinde bulunduran bölümdür. Personel ile ilgili tüm raporlamalar kendi içerisinde mevcuttur.

RAPOR

Kar Zarar Raporları bürüt+net (Karlılık raporlamalarında Fifo yöntemi kullanılır) Mizan (Bilanço) Genel Rapor (Kendinize özgü istediğiniz filtrelerle rapor alabilme) Fatura Denge (Günlük Totalizer farkı raporları) Alarm Durumları (Kullanıcıların program kullanımı esnasında yapabilecekleri tüm kural dışı işlemlerinin kaydının tutulduğu rapordur. İşletme bünyesinde yetki kısarak yada tam yetki verdiğiniz insanları da kontrol altında tutmayı sağlar.)

YETKİLENDİRME

Program içerisinde en ince detayda değişik yetkilendirme sınıfları oluşturup dilediğiniz kullanıcıyı bu doğrultuda yetkilendirebilirsiniz.

Birden fazla Akaryakıt istasyonunun tek bir noktadan yönetilen finansman yapılarında kullanılır tüm istasyonlarda merkeze aktarılan satış nakit çek Kredi kartı ve cari bilgileri merkezde bir havuz bünyesinde toplanır. Tüm finansal değerler tek data üzerinden ve bütün halinde raporlanabilmektedir. Tek kasa tek cari tek banka tek pos hesabı ile yüzlerce istasyonu tek noktadan çok pratik bir biçimde kontrol etme imkanı sağlar.